Archívum

Tisztelt Érdeklődő! Kedves Olvasó!

Az alábbi linkekre kattintva lehetősége van a  teljes folyóirat letöltésére lapszámonként pdf fájlban, illetve az egyes cikkek megtekintésére:

 

KULTURÁLIS SZEMLE 1. SZÁM

Teljes szám: Kulturalis Szemle 2014_1

 

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közösségi kulturális műveltségünk

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Hermann Gusztáv Mihály: „Az esméret világa terjed”- a felvilágosodás útjai a Székelyföldön

Husz Mária: A kulturális örökségpolitika fókuszpontjairól

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Maróti Andor: Közösségi a közművelődés?

Ponyi László: Közművelődés és tőkeelméletek

Simándi Szilvia – Boehm, Jan: Kulturális turizmus mint informális tanulási színtér

Miklósi Márta: A fogvatartottak kulturális jogainak érvényesülése és közösségi művelődése a hazai büntetés-végrehajtási rendszerben

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Máté Krisztina: A művelődési és politikai élet kapcsolata 1945 után

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓK

Kozma Tamás: Lehet-e kultúra nélkül élni?

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Juhász Erika: Konferencia Durkó Mátyás emlékére ötödik alkalommal

 

 

KULTURÁLIS SZEMLE 2. SZÁM

Teljes szám: Kulturalis Szemle 2014_2

 

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közösségi kulturális műveltségünk

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS 5

Barabási Tünde: A közművelődés jelene Székelyudvarhelyen : A Városi Könyvtár, mint a közművelődési színtér

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Maróti Andor: Elmélkedés a műveltségről

Csizmadia Szilárd - Győri Szabó Róbert - Kovács Norbert: Idősek és az internetes kultúra

Koltai Zoltán: Visszatekintés rövidtávról – a pécsi EKF, közvélemény-kutatások tükrében

Márkus Edina: Közművelődés és felnőttképzés a statisztikák tükrében

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Pótfi Melinda: Kulturális fogyasztási mintázatok két debreceni középiskola összehasonlításában

Horváth Gábor Barnabás: „Az ember nem szabad, de szabaddá válhatik”

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓK

Kurucz Ildikó: Jelenetek a kultúrafinanszírozás életéből

Újvári Edit: Jelenkorunk jelképei – recenzió

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Juhász Erika: Tudományos eredmények bemutatása és stratégiai együttműködési megállapodás aláírása az Országos Neveléstudományi Konferencián

 

 

KULTURÁLIS SZEMLE 3. SZÁM

Teljes szám: Kulturalis Szemle 2015_1

 

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika:Közösségi kulturális műveltségünk

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Szűcs Tímea:Alapfokú zenetanulási lehetőségek a Partiumban

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Szabó József:Kultúrandragógia

Szóró Ilona: A műkedvelő tevékenység közösségformáló szerepe az olvasókörökben

Ponyi László:Kulturális jog – kulturális feladatellátás – kulturális alapellátás: Megjegyzések a kulturális alapellátás fogalom- és rendszerbeli megközelítéseihez

G. Furulyás Katalin:Mit gondolunk a műveltségről?

Dudás Katalin:Az amatőr művészeti tevékenység hatása a szubjektív életminőségre és a lelki egészségre

Novák Erzsébet:Digitális írástudás a szakadék két oldalán

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Izer Boglárka:A kulturális közfoglalkoztatás jellemzői

Mászlai Olga:Az idősek non-formális és informális tanulásának főbb színterei, lehetőségei

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓK

Szűcs Tímea:Váradi Judit: „Hogyan neveljünk értő közönséget a komolyzenének művéről”

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Juhász Erika-Izer Boglárka:Tudományos utánpótlás a kultúrában

 

 

KULTURÁLIS SZEMLE 4. SZÁM

Teljes szám: Kulturalis Szemle 2015_2

 

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika:Közösségi kulturális műveltségünk

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Tankó László:Az aradi minoriták zenei tevékenysége a két világháború között

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Marczin István: A Caffart Képzőművészeti Egyesület közművelődési tevékenysége (társadalmi terek alapján)

Mermeze György Gergő – Szabó József: A Déri Múzeum múzeumpedagógiai tevékenysége

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Farkas Zsolt: A szívességbank, mint közösségfejlesztő eszköz hozadékai

Kovács Henrietta: A kreatív ipar meghatározásai, jellemzői és jelentősége

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓK

Izer Boglárka: Recenzió Szabó János Zoltán: "A fesztiváljelenség” művéről

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Juhász Erika – Izer Boglárka: Nevelés- és kultúrakutatás európai szinten Budapesten

 

 

KULTURÁLIS SZEMLE 5. SZÁM

Teljes szám: Kulturalis Szemle 2016_1

 

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közösségi kulturális műveltségünk

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Molnár Péter: Nyelvi és nemzetiségi konfliktusok a szlovák munkaerőpiacon

Tankó László: Az aradi minoriták zenei tevékenysége a két világháború között II.

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Dudás Katalin: Az integrált többfunkciós szolgáltató terek - IKSZT-k - tevékenysége

G. Furulyás Katalin: A művelődési ház a lakossági vélekedések tükrében

Maróti Andor: Változnia kell a művelődésnek az információs társadalomban?

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Magyar Anita: A közművelődési intézmények felnőttképzési tevékenysége regionális megközelítésben

Megyesi Judit: Nem mi találtuk fel! Az iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) nemzetközi aspektusai

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓK

Csoma Gyula: Recenzió „Maróti Andor: A tanuló felnőtt” művéről

Szabóné Molnár Anna: Recenzió „Striker Sándor: A felnőttképzés és a felnőttkori tanulás kultúraelméleti megközelítései” művéről

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Juhász Erika – Izer Boglárka: Az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa – Beszámoló a XV. Országos Neveléstudományi Konferenciáról

 

 

KULTURÁLIS SZEMLE 6. SZÁM

Teljes szám: Kulturalis Szemle_2016_2

 

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közösségi kulturális műveltségünk

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Barabási Tünde: A Haáz Rezső Múzeum, mint a nem-formális tanulás színtere

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

A. Gergely András: Félszáz év valóságfilmezés /Közlési ortodoxia, avagy a valóság minden tűzön-vízen át

Arapovics Mária: A közösségfejlesztés alapfogalmai és a kulturális közösségfejlesztés paradigmái

Újvári Edit: Kulturális és közösségi élet – egyesületi szervezésben A Szeged-Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület közösségszervező munkája

Szirmai Éva: A Rosztától a mangáig in memoriam Rubovszky Kálmán

Tamusné Molnár Viktória: A szabadművelődés kulturális-művészeti hatása Debrecenben

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Izer Boglárka: Szervezeten belüli non-formális tanulás – A Nemzeti Művelődési Intézet „Látó útjainak” hatása

Megyesi Judit: Alkotó művészeti csoportok itthon

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓK

Ponyi László: Íme az ember(állat)! Recenzió Csányi Vilmos: Íme az ember – A humánetológus szemével című könyvéről

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Juhász Erika – Izer Boglárka: „Aki felteszi a kolompot, az rázza is!” – Durkó Mátyás Emlékkonferencia 2016. 06. 16-17., Debrecen